Các chuyên đề đào tạo nổi bật

Khóa đào tạo Quản lý hợp đồng theo FIDIC

Đã từ lâu, các mẫu Điều kiện về Hợp đồng của FIDIC dùng cho các chủ đầu tư và Nhà thầu trong các dự án xây dựng quốc tế đã được sử dụng một cách rộng rãi trên thế giới. Ở nước ta, các dạng mẫu Điều kiện Hợp đồng này đã trở thành quen thuộc với các cơ quan nhà nước. Các công ty xây dựng. Quyển sách đỏ “Điều kiện hợp đồng đối […]

Khóa đào tạo Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đó là việc cân đối giữa các yếu tố: Quy mô, tiến độ, chi phí và nguồn lực. Nói một cách tổng quát, điều này có nghĩa là lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các công việc của dự án, xác định và lên lịch cho các nguồn lực thực hiện công việc này, tập hợp các công việc để thực hiện mục tiêu của dự án. Nếu như bạn đang […]

Khóa đào tạo Chỉ huy trưởng công trình

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/09 về điều kiện năng lực của Chỉ huy trưởng công trường xây dựng. Căn cứ Quyết định số 586/QĐ – BXD của Bộ Xây dựng ngày 18/04/2007 về việc phê duyệt “Chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của Chỉ huy trưởng công trường xây dựng”. Trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng, vấn đề quan trọng nhất và được quan tâm nhiều […]

Khóa đào tạo Thẩm định dự án đầu tư

Dàn trải, lãng phí, không hiệu quả là những tính từ quen thuộc gắn liền với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và ở không ít doanh nghiệp Việt Nam trong nhiều năm qua. Nguyên nhân đầu tiên kể đến chính là năng lực yếu kém trong việc đánh giá, ra quyết định phê duyệt dự án, mặc dù dù cải cách công tác quản lý đầu tư từ ngân sách Nhà […]

Khóa đào tạo Nghiệp vụ đấu thầu và lựa chọn nhà thầu

Nếu như bạn đang làm trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và sản xuất có mong muốn: Hiểu được mục tiêu của lựa chọn nhà thầu. Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu; Nắm vững nội dung hợp đồng đấu thầu; Trình tự, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Nắm được quy trình lựa chọn nhà thầu. Chương trình này […]