Chương trình Đào tạo giám đốc

Khóa đào tạo CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp

Có một câu châm ngôn quản trị nổi tiếng: “Every business is a people business”, ngụ ý là: mọi vấn đề của doanh nghiệp thực chất đều là vấn đề con người. Chính vì vậy, để đương đầu với cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, doanh nghiệp cần các CHRO không chỉ là người quản trị nhân sự, mà còn phải vượt qua khỏi góc nhìn quản trị nội bộ để có tầm nhìn xa […]

Khóa đào tạo CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp

Nếu như bạn đang là nhà quản lý kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và sản xuất có mong muốn: – Đọc và phân tích báo cáo tài chính để ra quyết định cho hoạt động của doanh nghiệp – Đánh giá & thẩm định dự án đầu tư để sử dụng đồng vốn có hiệu quả. – Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu bền vững. – Giải pháp Digital […]

Khóa đào tạo Giám đốc dự án

Để được công nhận là một nhà quản lý dự án có năng lực toàn diện (fully competent project manager), người giám đốc dự án cần đáp ứng cả 3 thước đo về năng lực dưới đây: – Năng lực kiến thức: Hiểu biết của giám đốc dự án về áp dụng các kiến thức, quy trình, công cụ và kỹ thuật quản lý dự án vào trong các hoạt động của dự án; – Năng […]