Đào tạo đầu tư, đấu thầu

Khóa đào tạo Quản lý hợp đồng theo FIDIC

Đã từ lâu, các mẫu Điều kiện về Hợp đồng của FIDIC dùng cho các chủ đầu tư và Nhà thầu trong các dự án xây dựng quốc tế đã được sử dụng một cách rộng rãi trên thế giới. Ở nước ta, các dạng mẫu Điều kiện Hợp đồng này đã trở thành quen thuộc với các cơ quan nhà nước. Các công ty xây dựng. Quyển sách đỏ “Điều kiện hợp đồng đối […]

Khóa đào tạo Thẩm định dự án đầu tư

Dàn trải, lãng phí, không hiệu quả là những tính từ quen thuộc gắn liền với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và ở không ít doanh nghiệp Việt Nam trong nhiều năm qua. Nguyên nhân đầu tiên kể đến chính là năng lực yếu kém trong việc đánh giá, ra quyết định phê duyệt dự án, mặc dù dù cải cách công tác quản lý đầu tư từ ngân sách Nhà […]

Khóa đào tạo Nghiệp vụ đấu thầu và lựa chọn nhà thầu

Nếu như bạn đang làm trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và sản xuất có mong muốn: Hiểu được mục tiêu của lựa chọn nhà thầu. Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu; Nắm vững nội dung hợp đồng đấu thầu; Trình tự, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Nắm được quy trình lựa chọn nhà thầu. Chương trình này […]

Khóa đào tạo Giám đốc dự án

Để được công nhận là một nhà quản lý dự án có năng lực toàn diện (fully competent project manager), người giám đốc dự án cần đáp ứng cả 3 thước đo về năng lực dưới đây: – Năng lực kiến thức: Hiểu biết của giám đốc dự án về áp dụng các kiến thức, quy trình, công cụ và kỹ thuật quản lý dự án vào trong các hoạt động của dự án; – Năng […]