Đào tạo khác

NGHỆ THUẬT QUẢN LÝ TIỀN VÀ CHI TIÊU CỦA NGƯỜI NHẬT BẢN

Kakeibo không đơn thuần chỉ là một cuốn sổ ghi chép hoạt động chi tiêu hằng ngày mà đằng sau nó cũng có những triết lý thú vị. Người Nhật không đặt nhiều niềm tin vào “trí nhớ”. Bởi từng thời điểm, địa điểm khác nhau sẽ tiến hành các hoạt động mua bán khác nhau. Ghi lại tất cả các hoạt động tài chính của mình để bạn có thế nhìn lại những hoạt động chi tiêu đó một cách chi tiết, cụ thể. Bởi vậy người Nhật không bao giờ đầu tư thời gian của họ vào những việc kém hiệu quả.