Đào tạo Quản lý, lãnh đạo

Quản trị và quản lý doanh nghiệp có gì khác nhau?

Đối với bất kỳ một tổ chức, một đơn vị, doanh nghiệp hay cao hơn nữa là một quốc gia, một cộng đồng, vai trò của quản trị càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Quản trị và quản lý đều là những khái niệm rộng, có nhiều định nghĩa và cách hiểu khác nhau. Đây là hai khái niệm song hành, thường được sử dụng thay thế cho nhau có thể dẫn […]

NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI BA CẦN CÓ NHỮNG TỐ CHẤT GÌ?

Lãnh đạo không phải là đứng trên cao “chỉ tay năm ngón” xuống cho nhân viên của mình. Một nhà lãnh đạo giỏi giống như là một nhà cải cách và luôn thích ứng với mọi sự thay đổi. Họ có sự sáng tạo, tầm nhìn xa trong công việc, biết cách làm thế nào để mang cảm hứng đến cho mọi người xung quanh và hơn hết là những nhà lãnh đạo này biết […]