Dấu hiệu cho thấy Doanh nghiệp đang gặp vấn đề trong việc xây dựng hệ thống đánh giá KPI công việc và bậc lương

Xây dựng hệ thống đánh giá công việc và thang bậc lương hợp lý là tiền đề đánh giá đúng năng lực và hiệu quả của nhân viên đồng thời giữ chân các nhân tài, gia tăng năng suất và tính cạnh tranh trên thị trường cho doanh nghiệp tốt hơn.

Việc xây dựng hệ thống KPIs và  bậc lương hợp lý đã có những công thức tiêu chuẩn. Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tế thì không phải doanh nghiệp nào cũng xây dựng hiệu quả. Trong bài viết này Viet Mission sẽ chỉ ra những dấu hiệu điển hình dự báo Doanh nghiệp đang gặp vấn đề trong việc xây dựng hệ thống đánh giá công việc và thang bậc lương

Dấu hiệu cho thấy: Doanh nghiệp quá chú tâm vào việc xây dựng KPI đầu ra, áp dụng thiếu linh hoạt vào các bộ phận trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại mỗi vị trí và tùy vào đặc trưng công việc cần áp dụng các hệ thống đánh giá KPI khác nhau.

Sử dụng form đánh giá công việc cũ , lỗi thời, không có chỉnh sửa khi đã được thay đổi chiến lược kinh doanh. Vấn đề này có ảnh hưởng không nhỏ đến động lực làm việc của nhân viên và phương hướng phát triển của doanh nghiệp.

Việc trả lương theo thỏa thuận giữa bộ phận điều hành hoặc bộ phận nhân sự với từng cá nhân, vô tình thể hiện sự không chuyên nghiệp bộ phận nhân sự.

Nhân sự không truyền đạt rõ ràng từng quy định, quy chế của doanh nghiệp tới người lao động dẫn đến việc rối loạn văn hóa của công ty.

Bảng lương chỉ hiện thị nội dung về chức danh, vị trí, tên, lương cứng.Ví dụ, trong một số ngành nghề đặc trưng như bất động sản, bảo hiểm,du lịch,  tiền tip “hoa hồng” luôn quan tâm đến, tuy nhiên, nếu không quy định rõ ràng có thể gây ra sự chênh lệch mức lương giữa các chức danh làm mất đi sự công bằng và bình đẳng trong công tác trả lương.

Doanh nghiệp chưa có những quy định rõ ràng về hệ số lương thâm niên, các khoản phí về bảo hiểm xã hội, hưu trí. Những điều này ảnh hưởng đến tinh thần và khả năng gắn kết, hợp tác hơn giữa doanh nghiệp và nhân viên với nhau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan