Mối quan hệ đối tác hiện nay của Viet Mission với các tổ chức quốc tế, các trường đại học, các đơn vị giáo dục, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các cơ quan chính quyền trong cả nước là một điều kiện thuận lợi để phát triển và xây dựng các khóa học phù hợp với nhu cầu học tập và phát triển nghề nghiệp tương lai của các học viên, đối tác đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp và các nhà quản lý, ban giám đốc doanh nghiệp.

– Học viện Doanh nghiệp nhỏ và vừa ASEAN (Asean SMS Academy)

– Viện Nghiên cứu và Phát triển Mekong (Mekong Development Research Institute)

– Viện Nghiên cứu khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp LEADMAN

– Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa miền Trung

– Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

– Đại học Huế

– Viện Quản trị Tri thức KMi

– Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế

– Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

– Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

– Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

– Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế

– Hội Nữ Doanh nhân Thừa Thiên Huế

– Câu lạc bộ Giám đốc điều hành (CEO) Huế.

– Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức

– Công ty Cổ phần Truyền thông, Quảng cáo và Du lịch Đại Bàng

– Công ty TNHH MTV Mai Linh Huế.