Dù bạn là doanh nghiệp khởi nghiệp, đang tăng trưởng hay đã sẵn sàng xuất khẩu, hãy khám phá các phương thức thúc đẩy kinh doanh thông qua các khóa đào tạo của chúng tôi.

Viet Mission cung cấp các khóa đào tạo và thông tin về các tài nguyên nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Thông qua Viet Mission, bạn có thể tiếp cận ba tính năng cơ bản: Đào tạo, Tài nguyên và Sự kiện.

ĐÀO TẠO: CÁC KHÓA HỌC DÀNH CHO DNNVV Ở MỌI CẤP ĐỘ

Chương trình đào tạo của Viet Mission bao quát các chủ đề đa dạng, phong phú giúp bạn tăng trưởng doanh nghiệp, dù doanh nghiệp của bạn đang khởi nghiệp, đang tăng trưởng hay đã sẵn sàng xuất khẩu, tất cả đều có lựa chọn riêng để học tại Viet Mission. Các khóa học được tổ chức theo các cụm chuyên đề và chủ đề khác nhau.

Các chuyên đề đào tạo dành cho Giám đốc doanh nghiệp

Các chuyên đề đào tạo dành cho Quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp

Các chuyên đề đào tạo về nhân sự – nhân lực

Các chuyên đề đào tạo về tài chính – kế toán

Các chuyên đề đào tạo về tiếp thị – bán hàng

Các chuyên đề đào tạo về kỹ năng chuyên nghiệp

Các chuyên đề đào tạo về ngành xây dựng

Các chuyên đề đào tạo về đầu tư, đấu thầu

Các chuyên đề đào tạo nổi bật

Đào tạo theo yêu cầu

Đào tạo khác.

TÀI NGUYÊN: CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Phần Tài nguyên của Viet Mission liệt kê hàng trăm nhà cung cấp dịch vụ ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước, các quốc gia thành viên ASEAN, những nhà cung cấp dịch vụ này có thể giúp bạn phát triển doanh nghiệp của mình.

Trong phần này, có nhiều liên kết tới các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp với các chủ đề:

– Học viện DNNVV ASEAN

– Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính

– Tiếp cận thị trường và quốc tế hóa

– Chính sách và quy định

– Năng suất, công nghệ và Đổi mới

– Tài liệu.

SỰ KIỆN: KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP

Phần sự kiện bao gồm lịch các tổ chức các sự kiện liên quan tới DNNVV trong địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và trong nước.

Phần này bao gồm các cuộc họp, cơ hội đào tạo, hội thảo, hội nghị, diễn đàn…mới nhất giúp bạn phát triển và mở rộng quy mô doanh nghiệp, kết nối cộng đồng. Nếu bạn không thể tham dự các sự kiện này thì có thể tìm kiếm các tài liệu liên quan như chương trình nghị sự, các bài thuyết trình, các đoạn video được đưa lên trong phần Tài nguyên và Thư viện của Viet Mission.