Khóa đào tạo Quản lý, vận hành khu chung cư

Quản lý hệ thống M&E và kỹ thuật tòa nhà, nhà chung cư, khu thương mại phức hợp là một lĩnh vực đòi hỏi phải có tính chuyên nghiệp cao.

Phần lớn ở các văn phòng, trụ sở công tác quản lý hệ thống nhà chung cư và dịch vụ tiện ích lại do Phòng Hành chính – Quản trị đảm nhiệm, đội ngũ cán bộ hầu hết lại là kiêm nhiệm hoặc chưa có nghiệp vụ ở lĩnh vực này.

Kết hợp với các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật tòa nhà, tổ chức khóa học Quản lý hệ thống M&E và kỹ thuật tòa nhà.

Chương trình này được tổ chức bởi Trung tâm Viet Mission và Viện Leadman (là đơn vị có chức năng tổ chức đào tạo và cấp chứng nhận bồi dưỡng kiến thức kỹ năng quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư 14/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng) với các chuyên gia cao cấp từ tập đoàn, công ty truyền thông trực tiếp hướng

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

– Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức nắm vững kỹ năng và nghiệp vụ quản lý kỹ thuật để các tòa nhà cao ốc luôn được vận hành hoàn hảo, Viện Leadman tổ chức khóa học Vận hành & bảo trì hệ thống cơ điện cho tòa nhà

– Học viên tốt nghiệp được cấp chứng nhận bồi dưỡng kiến thức kỹ năng quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư 14/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng) kết hợp với các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật tòa nhà, tổ chức khóa học Quản lý hệ thống M&E và kỹ thuật tòa nhà.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Học viên nắm vững nghiệp vụ quản lý kỹ thuật để vận hành hoàn hảo các tòa nhà cao ốc như:

– Kiến thức cơ sở

– Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

– Quản lý vận hành hệ thống điện, cấp thoát nước, thông gió – cấp nhiệt trong nhà chung cư

– Quản lý vận hành hệ thống, thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC);

– Quản lý vận hành hệ thống thang máy trong nhà chung cư

– Quản lý vệ sinh môi trường, cảnh quan nhà chung cư và xử lý nước thải

– Quản lý rủi ro, quản lý an ninh và ứng phó với thiên tai tại nhà chung cư

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

– Các thành viên Ban giám đốc doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư, nhà cao tầng, cao ốc văn phòng

– Cán bộ, nhân viên các bộ phận: xây dựng, kỹ thuật điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, vận hành trang thiết bị gắn với nhà chung cư.

– Các thành viên Ban quản trị nhà chung cư.

– Các cá nhân và tổ chức có nhu cầu.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

– Các chuyên gia kỹ thuật nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý hệ thống kỹ thuật tòa nhà.

– Đây là các chuyên gia có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý hệ thống kỹ thuật tòa nhà.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần 1: Kiến thức cơ sở

Chuyên đề 1: Pháp luật nhà ở, pháp luật đất đai, dân sự và xây dựng liên quan đến chung cư

Các quy định chung của pháp luật về nhà ở có liên quan đến nhà chung cư

– Các quy định có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, cải tạo, bảo trình nhà chung cư

– Các quy định có liên quan đến quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà chung cư;

– Các quy định có liên quan đến giao dịch về nhà ở, hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, hợp đồng bảo trì nhà chung cư

Chuyên đề 2: Pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư

Các quy định của pháp luật nhà ở về quản lý, sử dụng nhà chung cư

– Các nội dung của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Phần 2: Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Chuyên đề 1: Nghiệp vụ quản lý việc sử dụng nhà chung cư

Các mô hình quản lý vận hành nhà chung cư và phương thức, nội dung phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý vận hành nhà chung cư

– Quản lý sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu chung, các thiết bị thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung

– Quản lý việc ra vào, tiếng ồn, an ninh và vệ sinh, môi trường tại khu vực nhà chung Cư.

– Hướng dẫn việc ra vào, tiếng ồn, an ninh và vệ sinh, môi trường tại khu vực nhà chung cư

– Hướng dẫ việc sử dụng các dịch vụ công cộng của nhà chung cư và việc tiếp nhận, xử lý các phản hồi của người sử dụng để cải thiện chất lượng dịch vụ công cộng;

– Quy trình tiếp nhận bàn giao và quản lý vật tư, thiết bị của nhà chung cư

– Nghiệp vụ phục vụ, bao gồm cách thức xác định, lưu giữ và cập nhật thông tin về chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư, nguyên tắc giao tiếp, xử lý tình huống của đơn vị quản lý vận hành và phương pháp xử lý thông tin tác động tiêu cực đến tâm lý người sử dụng nhà chung cư

Chuyên đề 2: Quản lý vận hành hệ thống điện, cấp thoát nước, thông gió – cấp nhiệt trong nhà chung cư

Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống điện, hệ thống báo có sự sự cố và hệ thống chống sét, tiếp đất (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

– Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống cấp và thoát nước trong, ngoài nhà chung cư (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

– Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống thông gió, cấp nhiệt và điều hòa trong nhà chung cư (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

– Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp thiết bị (đối với quản lý hệ thống điện, cấp thoát nước và hệ thống thông gió)

Chuyên đề 3: Quản lý vận hành hệ thống, thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC);

Quản lý vận hành máy móc, thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

– Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương, cơ quan PCCC và cứu nạn cứu hộ

Chuyên đề 4: Quản lý vận hành hệ thống thang máy trong nhà chung cư

Quản lý vận hành hệ thống thang máy, thang cuốn trong nhà chung cư (nêu nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

– Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp tháng máy, thang cuốn

Chuyên đề 5: Quản lý vệ sinh môi trường, cảnh quan nhà chung cư và xử lý nước thải

Nghiệp vụ quản lý vệ sinh, môi trường nhà chung cư

– Quản lý vận hành hệ thống xử lý rác thải, nước thải trong nhà chung cư (nêu cấu tạo chính, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và việc xử lý và việc xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

– Quy trình hoạt động diệt côn trùng và chăm sóc cây xanh

– Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý môi trường đô thị

Chuyên đề 6: Quản lý rủi ro, quản lý an ninh và ứng phó với thiên tai tại nhà chung cư

Quản lý rủi ro trong nhà chung cư (nêu các loại rủi ro trong quản lý vận hành nhà chung cư, đánh giá xếp loại rủi ro và tổ chức kiểm soát rủi ro), chính sách bảo hiểm để hạn chế rủi ro nhà chung cư và các loại hợp đồng bảo hiểm

– Tổ chức kiểm soát an ninh trong và ngoài nhà chung cư (nêu quy trình kiểm soát người, phương tiện giao thông và quy trình tuần tra trong và ngoài nhà chung cư)

– Kiến thức, nghiệp vụ về an toàn lao động, lập kế hoạch và dự trù kinh phí PCCC, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó thiên tại nhà chung cư

Chuyên đề 7: Thực hành tại Ban QLTN

HỌC PHÍ: 3.500.000đ/học viên

THỜI GIAN

– Thời gian: Mỗi tuần học 3 buổi vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu

– Buổi tối từ 18h00 đến 21h00

CHỨNG CHỈ: Chứng chỉ Viện Leadman cấp  theo quy định của Thông tư 14/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:  TRUNG TÂM TƯ VẤN, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIET MISSION – Địa chỉ: Số 09 Trần Cao Vân, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế – Điện thoại: 0234.3841111 – ĐTDĐ: 0935.564.566 – Email: info@vietmission.vn – Website: vietmission.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan