Quản trị và quản lý doanh nghiệp có gì khác nhau?

Đối với bất kỳ một tổ chức, một đơn vị, doanh nghiệp hay cao hơn nữa là một quốc gia, một cộng đồng, vai trò của quản trị càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Quản trị và quản lý đều là những khái niệm rộng, có nhiều định nghĩa và cách hiểu khác nhau. Đây là hai khái niệm song hành, thường được sử dụng thay thế cho nhau có thể dẫn đến hiểu lầm mặc dù trên thực tế giữa hai khái niệm này vẫn có những sự khác biệt nhất định.

Sự khác biệt giữa Quản trị doanh nghiệp  và Quản lý doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp:

  • Hội đồng quản trị đảm nhận vai trò quản trị, cùng nhau đưa ra quyết định về định hướng của công ty
  • Quản trị thường liên quan đến việc tiến hành  hoạch định, các mục tiêu vĩ mô, các kế hoạch và chính sách, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra họat động của các thành viên trong tổ chức, sử dụng các nguồn lực nhằm đạt đến sự thành công trong các mục tiêu đề ra.
  • Quản trị là một hoạt động liên tục và cần thiết khi con người kết hợp với nhau trong một tổ chức. Đó là quá trình nhằm tạo nên sức mạnh gắn liền các vấn đề lại với nhau trong tổ chức và thúc đẩy các vấn đề chuyển động. 

Quản lý doanh nghiệp :

  • Quản lý là nghệ thuật đạt được mục đích đã được xác lập sẵn thông qua các cá nhân, các nhóm và các nguồn lực khác nhau. Để đạt được những mục tiêu của tổ chức.
  • Nhà quản lý cũng có nhiều nhiệm vụ và trách nhiệm khác so với những nhân sự trong Hội đồng quản trị.
  • Những thách thức kinh tế và tiến bộ công nghệ gây ra hiệu ứng nhỏ giọt trong hoạt động. Các nhà quản lý có năng lực rất giỏi trong việc điều chỉnh các cấu trúc quản lý của họ một cách nhanh chóng khi cần thiết để đáp ứng những thay đổi này. Trong giai đoạn biến động, các nhà quản lý có năng lực sẽ truyền đạt hiệu quả những thay đổi đó cho đội ngũ nhân sự còn lại của tổ chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan