điều hành

Khóa đào tạo CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp

Nếu như bạn đang là nhà quản lý kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và sản xuất có mong muốn: – Đọc và phân tích báo cáo tài chính để ra quyết định cho hoạt động của doanh nghiệp – Đánh giá & thẩm định dự án đầu tư để sử dụng đồng vốn có hiệu quả. – Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu bền vững. – Giải pháp Digital […]

Quản trị doanh nghiệp: Bốn căn bệnh của doanh nghiệp Việt

Theo khảo sát của Bộ Công Thương, chỉ có khoảng 23 doanh nghiệp Việt Nam hiện nay hiểu về khái niệm, nguyên tắc quản trị doanh nghiệp đúng nghĩa, đa phần vẫn nhầm lẫn giữa khái niệm quản trị và quản lý điều hành. Đây là lúc, lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam phải nhận diện nghiêm túc các “căn bệnh”, yếu kém trong hoạt động điều hành, quản trị nếu không muốn bị […]