tài chính

Chỉ số tài chính quan trọng mà một CEO cần nắm vững

Rất nhiều CEO Việt Nam không có một nền tảng vững vàng về tài chính, kế toán. Họ muốn tạo ra một sản phẩm tuyệt vời hoặc cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng xuất sắc, hơn là phải xem xét hay phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Nhưng nếu muốn công ty phát triển thịnh vượng, các CEO cần phải giám sát và xem xét các con số […]

Mời tham gia khóa học Quản trị tài chính dành cho lãnh đạo

Hiệu quả hoạt động doanh nghiệp không chỉ có được từ sản xuất, thương mại những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thông thường. Một quyết định quản trị tài chính cũng có thể mang lại cho công ty hay các nhà đầu tư, dù bất kỳ lĩnh vực nào, những hiệu quả to lớn, và tất nhiên, hoặc có thể dẫn đến phá sản. Quản lý, nói đến cùng là ra quyết định về tương lai. […]