Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính

IPO là gì? IPO trên sàn chứng khoán Việt Nam ra sao?

Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán, các công ty có thể huy động được nhanh và nhiều vốn thông qua việc tiến hành IPO trên thị trường chứng khoán. 1. IPO là gì? IPO (tiếng Anh: Initial Public Offering – IPO) là quá trình huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu mới lần đầu ra công chúng của các công ty cổ phần. Trước khi IPO, công ty được coi là tư nhân, […]